Cách chế biến các món ăn thực dưỡng từ gạo lứt

Gạo lứt là thực phẩm quân bình nhất trong thực dưỡng, với tỷ lệ K/Na=4,5. Gạo lứt có giá trị dinh dưỡng cao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Vì vậy mà gạo lứt được sử dụng là thực phẩm chính yếu trong thực dưỡng.

Tìm hiểu thêm